طراحي سيستم تهويه در انواع ساختمانها

الف) ساختمان هاي تجاري – اداري

1 - در قسمت حسابداري و ساير قسمت هاي مشابه در ادارات عمومي، تعداد نفرات 75ft2 را حداکثر يک نفر در نظر مي گيرند. در دفاتر خصوصي تراکم افراد به يک نفر درft2 200 کاهش مي يابد. در اتاق هاي انتظار، اتاق هاي کنفرانس و اتاق هاي مديران تعداد افراد ممکن است به يک نفر در    ft2 20 افزايش پيدا کند.

2 - بار سيستم روشنايي در اين ساختمان ها تقريبا 2 تا5w/ft2  در نظر گرفته مي شود.

3 - هنگامي که بارالکتريکي برابر يا بيشتر از 6w/ft2  باشد، بايد با استفاده از تخليه هوا مقداري از حرارت را از منبع توليد آن دفع کند.4 - مساحت مورد نياز براي تجهيزات الکتريکي و مکانيکي ساختمان هاي اداري حدود 8 تا 10 درصد مساحت ناخالص ساختمان است.

4 - مساحت مورد نياز براي تجهيزات الکتريکي و مکانيکي ساختمان هاي اداري حدود 8 تا 10 درصد مساحت ناخالص ساختمان است.5 - براي عبور کانال ها، لوله ها و تجهيزات به 3 تا 5 درصد مساحت ناخالص هر طبقه مورد نياز مي باشد.6 - برج هاي خنک کننده به ازاي هر 400 ft2 از مساحت ساختمان حدود 1 ft2را اشغال مي کنند.

ب) ساختمان هاي تجمعي _ آمفي تاترها

1 - در اين ساختمان ها بار اصلي سرمايشي ناشي از حضور افرادو تغذيه هواي تازه است. تعداد افراد را مي توان از تعداد صندلي ها و يا با تقريب حدود 7.5 تا  10 ft2به ازاي هر نفر تخمين زد.

2 - هواي تازه مورد نياز افراد براي اين ساختمان ها طبق استاندارد 62 انجمن ASHRAE بين 15 تا 60 CFM به ازاي هر نفر است.

 3- بازده فيلترهاي هواي ساختمان هاي تجمعي بايد 30% باشد.

4 - در فصل سرمايشي معمولا هواي قسمت جايگاه ها از بالا تغذيه مي شودو برگشت هوا مي تواند از زير صندلي ها و يا ارتفاع پايين در اطراف جايگاه ها صورت پذيرد. اگر دريچه هاي برگشت در زير صندلي نصب شوند نبايد سرعت هوا از275 FPM بيشتر باشد. استفاده از دريچه هايي که فاصله آن ها از يکديگر 30 Cm است نتايج رضايت بخشي خواهد داشت.

ج) استاديوم ها

1 - معمولا در سالن هاي ورزشي کوچک از سيستم هاي تشعشعي در پيرامون و سيستم تهويه مرکزي با 4 تا6 بار تعويض هوا در ساعت استفاده مي کنند.

2 - اتاق هاي رختکن نياز به تهويه مطبوع دارند و به ميزان تغذيه هواي تازه آن ها بايد از 2 تا 3CFM در هر فوت مربع باشد.

د) استخرهاي شنا

1 - هوارسان در استخرها معمولا براي سرمايش يا رطوبت زدايي با استفاده از 100% هواي تازه انتخاب مي شود.

2 - شرايط طراحي استخرهاي معمولي به شرح زير مي باشد:شرايط هواي داخل براي استخرهاي معمولي و آب درماني 80F و RH=60% مي باشد. دماي آب براي استخرهاي معمولي 75 تا 85F براي استخرهاي آب درماني 85 تا 95F و براي استخرهاي مسابقه 72 تا 75F است. اين دما براي استخرهاي نگهداري حيوانات دريايي 102 تا 117F  مي باشد.

3 - در اغلب موارد بايد هواي استخر را يک تا دوبار در ساعت تعويض کرد. در اکثر مقررات وقتي براي استخر سيستم تهويه مطبوع وجود نداشته باشد تعداد دفعات تعويض هوا 6 مرتبه در ساعت ذکر شده است.

4 - مقدار صداي مجاز محوطه استخر بايد حدود NC45 تا NC50 باشد.

5 - فشار محوطه استخر بايد حدود 0.05 تا 0.15in WG کمتر از فضاهاي مجاور باشد.

گالري

تماس با ما

شرکت سرداوران پاسارگاد

نمایندگی رسمی محصولات تهویه مطبوع میتسوبیشی الکتریک

تهران ، بلوار میر داماد ، بین نفت جنوبی و خیابان 117، ساختمان پاسارگاد

تلفن: 02165548381

JoomShaper